Dogmaty Kościoła Katolickiego

Dogmaty Kościoła Katolickiego, czy znasz je wszystkie?

Chrześcijaństwo ma swoje żelazne zasady, które są swego rodzaju filarami, na których on funkcjonuje. Jednym z nich są dogmaty Kościoła Katolickiego, które nawet w osobach głęboko wierzących, mogą wzbudzić kontrowersje i szereg często niewygodnych pytań. Warto jednak zacząć od definicji.

Co to jest dogmat?

W Kościele Katolickim tak nazywamy naukę wiary która jest oparta na Objawieniu. To z kolei jest ściśle zinterpretowane przez Kościół i nikt nie może się mu przeciwstawić. Przyjmuje się już niejako z góry, że to coś, co zostało objawione przez Boga i jest twierdzeniem niewzruszalnym.

Najważniejsze dogmaty Kościoła Katolickiego

Wśród nich można wyróżnić siedem, które stanowią swego rodzaju katalog tez nie podlegających dyskusji. Wyróżniamy tu dogmat o:

  • Nieomylności papieża
  • Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
  • Trójcy Świętej
  • Przeistoczeniu
  • Czyśćcu i piekle
  • Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
  • Grzechu pierworodnym.

Nie da się ukryć, że mogą one wzbudzić niemałe kontrowersje nawet u praktykujących Katolików. Są to prawdy wiary tego rodzaju, których nie da się sprawdzić naukowo i wykazać poprawność tej tezy. Wszystko więc sprowadza się do przesłania – albo wierzysz, albo nie.

Dwa dogmaty wzbudzające kontrowersje

W historii Kościoła Katolickiego było już wiele przypadków, kiedy to właśnie dogmaty stały się przysłowiową kością niezgody. Jednym z najbardziej problematycznych jest wbrew pozorom nie dogmat o Niepokalanym Poczęciu, a o Przeistoczeniu. Ogłoszono go podczas IV Soboru Luterańskiego na początku XIII wieku. Część chrześcijan wierzyła w to idąc za zapisami w Biblii o ostatniej wieczerzy jaką Jezus spożywał ze swoimi uczniami. Jednak pojawiła się potrzeba, aby coś, co było jedynie indywidualną wiarą części katolików, przeszło na całość. I dlatego właśnie, Papież nadał tej tezie dogmatyczny, czyli uniwersalny, nie poddający pod wątpliwość charakter.

Inny, lecz wzbudzający nie mniejsze kontrowersje, to dogmat o nieomylności papieża. Ten z kolei został ogłoszony na Soborze Watykańskim I pod konia XIX wieku. Chociaż zasadą nieomylności papieskiej kierowano się już wcześniej, dogmat potwierdził jedynie to, co było niepisanym prawem. Był to jeden z tych dogmatów, który podzielił ludzi kościoła wtedy, podczas Soboru Watykańskiego I ciągnie się po dzisiejszy dzień. Sposób wybierania głowy kościoła oraz jej nieomylność w osądach budzi niemałe kontrowersje, nawet u głęboko wierzących osób. Nie brakuje przy tym teorii spiskowych udowadniających, że było to typowo polityczne zagranie papiestwa.

Nie możesz być przeciw

Historia pokazuje, że jeżeli poddajesz pod wątpliwość dogmaty jakie ustanowił Kościół Katolicki, to jesteś przeciw niemu. Wszyscy teologowie, którzy publicznie poddali je pod wątpliwość, zostali ekskomunikowani, czyli wydaleni ze wspólnoty. Co ciekawe, nikt nie zadaje sobie specjalnego trudu aby zacząć je tłumaczyć. Ponoć dogmaty jako wiara objawiona, po prostu są i wypada w nie wierzyć. I kropka. Nie wszystkim to się jednak podoba narzucanie czegoś bez pola na autorefleksję. Wszak to właśnie świadome myślenie powinno być początkiem drogi do głębokiej wiary.

Zobacz również: Kryzys powołań w Kościele Katolickim. Czy będzie jeszcze gorzej?

Dogmaty w innych religiach

Nie jest tak, że dogmaty są tylko w Kościele Katolickim. Tak naprawdę, mają je wszystkie największe religie świata. Zmienia się jedynie terminologia. Protestanci mają swoje biblijne zasady wiary, a Muzułmanie filary. Można więc przyjąć, że pojawienie się dogmatów to coś zupełnie naturalnego, jak wynik funkcjonowania każdej religii, nie tylko chrześcijańskiej.