Formuła spowiedzi świętej

Spowiedź Święta nie jest niczym strasznym, trwa niezbyt długo. Jednakże wiele zależy od tego z jakimi grzechami przychodzimy do konfesjonału i jak przebiega rozmowa ze spowiednikiem. Sama formuła spowiedzi św., jest krótka, najwięcej czasu zajmuje wyznanie grzechów i nauka kapłana.

Jak się spowiadać i jak przebiega sama spowiedź?

Przed wejściem do konfesjonału powinniśmy upewnić się, czy jest w nim kapłan oraz czy nie spowiada innej osoby. Jeśli ksiądz czeka na penitenta można podejść do konfesjonału. Następnie należy się przeżegnać wypowiadając słowa W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kolejnym krokiem spowiedzi jest przywitanie z kapłanem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Następnie podajemy datę ostatniej spowiedzi: Moja ostatnia spowiedź była…, (jeśli nie pamiętamy podajemy przybliżony czas).Podczas spowiedzi powinniśmy się kapłanowi przedstawić, aby wiedział, kogo spowiada. Możemy, zatem powiedzieć ile mamy lat, czy jesteś żonaty, jak wygląda Twoja sytuacja życiowa. Następnie należy powiedzieć, co zmieniło się od ostatniej spowiedzi.

To moment, w którym możesz wyznać swoje grzechy, zaczynając następującymi słowami: „Ojcze zgrzeszyłem…”. Nie będę tu w tym miejscu podawać przykładów, ponieważ nie jest to wskazane. Kiedy skończysz wymieniać grzechy należy spowiedź zakończyć następująco” „Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy żałuję i obiecuję poprawę? Proszę o rozgrzeszenie i pokutę”. Teraz następuje rozmowa z kapłanem. W tym momencie ksiądz pouczy Cię odnośnie twoich grzechów, może też dopytywać o pewne kwestie by lepiej zrozumieć i zadać odpowiednią pokutę.

Po zakończonym dialogu kapłan przejdzie do nałożenia pokuty i wypowiedzenia formuły rozgrzeszenia: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego”. Ty w tym momencie odpowiadasz: Amen. Na samym końcu spowiedzi ksiądz doda: „Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju”. Ty odpowiadasz „Amen”. Odchodząc od konfesjonału nie zapomnij powiedzieć: „Bóg zapłać za spowiedź”.

Jeśli chodzi o spowiedź świętą dla dzieci to jej forma jest niezmienna. Dzieci spowiadają się w ten sam sposób, co dorośli.