Skąd pochodzi modlitwa „Zdrowaś Maryjo?

Skąd pochodzi modlitwa „Zdrowaś Maryjo?”. Oto geneza jej powstania!

Jest jedną z najbardziej powszechnych, chrześcijańskich modlitw. Uczą się jej już małe dzieci na zajęciach z religii w przedszkolu. Skąd pochodzi modlitwa „Zdrowaś Maryjo”? Patrząc na poszczególne wersy, nietrudno dopatrzyć się w nich cytatów ze wszystkich nam znanej Ewangelii. Poznaj, jak ta jedna z najstarszych modlitw przesiąknęła do codziennej medytacji chrześcijańskiej.

Skąd pochodzi modlitwa „Zdrowaś Maryjo”? – Ewangelia!

Kiedy weźmiemy do ręki Nowy Testament, to w ewangelii św. Łukasza łatwo odnajdziemy znajome strofy. „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą!” (Łk 1, 28), pochodzi wprost ze sceny zwiastowania, gdzie archanioł Gabriel zwraca się bezpośrednio do Maryi. Natomiast „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona”(Łk 1,42) to słowa, które wypowiada św. Elżbieta, spotykając Maryję. Co ciekawe, modlitwa ta z pewnością nie była wypowiadana przed rokiem 1050.

Badacze biblijni są zdania, że modlitwa ta mogła mieć swój początek w responsoriach i wersetach dokumentu znanego pod nazwą Małego Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa ta była niezwykle popularna w zakonach monastycznych i tam właśnie po raz pierwszy można było przeczytać „Ave Maria”. Warto również zaznaczyć, że „Zdrowaś Maryjo” wcześniej nazywano „Pozdrowienia Najświętszej Maryi Panny”. Modlitwa ta składała się jedynie z dwóch, przytoczonych wcześniej wersów. Z biegiem czasu nadano jej bardziej błagalne brzmienie.

Zobacz również: Anioł Stróż jest wśród nas. Co o nim wiemy?

Sobór Trydencki rozwiewa wątpliwości

W oficjalnych pismach modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, widnieje po raz pierwszy w Katechizmie Soboru Trydenckiego. Powielił je później Brewiarz Rzymski, który został wydany i opublikowany w 1568 roku. W tym ostatnim dokumencie modlitwa jest nazywana jednak „Pozdrowieniem Anielskim”. Tym samym Kościół Katolicki nadał tej modlitwie niezwykłą rangę. Nie dość, że oddaje tym samym chwałę i cześć Maryi, ale i Bogu, który obdarował Najświętszą Maryję Pannę swoimi łaskami. Do tego jest to ukłon w stronę Maryi jako niezwykłej kobiety, oddającej cześć i chwałę Najwyższemu z gorliwością i pokorą.

Ulubiona modlitwa wiernych

Nie da się ukryć, że modlitwa „Zdrowaś Maryjo” to jedna z ulubionych modlitw milionów chrześcijan na całym świecie. Wymawiają ją nie tylko podczas codziennych modlitw czy medytacji, ale i odmawiając różaniec. Ten ostatni jest podstawą w październiku, miesiącu dedykowanym właśnie Maryi i modlitwie różańcowej.

Co oznacza modlitwa „Zdrowaś Maryjo”?

Zastanawiając się Skąd pochodzi modlitwa „Zdrowaś Maryjo?”, warto również pochylić się nad najważniejszymi jej częściami. I tak, idąc za oficjalnym komunikatem Papieża Franciszka, słowa „łaski pełna”, odnoszą się do tego, że w Maryi nie było miejsca na grzech. Natomiast „Pan z tobą” pokazuje, że jeżeli z dobrym i czystym sercem przyjmujemy Słowo Boże i wcielamy je w życie, to zapraszamy do swojej codzienności Chrystusa.

„Błogosławiona jesteś między niewiastami” odnosi się do wyjątkowości zwyczajnego życia matki Jezusa. Chociaż zajmowała się jedynie zwykłymi, przyziemnymi, codziennymi sprawami, to wnosiła ogromny wkład w całokształt życia Chrystusa i jego uczniów. Przejmujące jest znaczenie „módl się za nami grzesznymi”, które nawiązuje do niezwykłego wpływu, jaki Maryja może mieć na życie każdego człowieka. Musi tylko do niej przyjść i wsłuchać się w jej rady. Słowa kończące modlitwę, „teraz i w godzinę śmierci naszej”, to swoista przepowiednia tego, że u kresu życia chrześcijanie nigdy nie są sami, bo poprowadzi ich właśnie Maryja.

Szukasz więcej informacji o dogmatach kościoła katolickiego? Sprawdź portal kardynal.pl